لحاف کرسی چهارصد تیکه

photo_2019-11-12_12-44-31
1,450,000 تومان each


1 item in stock
Add to cart Add to wishlist
  • Specifications
  • Comment
  • Post a comment

Specifications

برای حالت نشسته 12 نفر و برای خواب 5نفر
پارجه تترون رنگی و ساده
پارچه مدخال تراکم بالا 220 گرمی
دست دوز با تراکم 1500 گره (کوک)در هر مترمربع
320*320
10
لایکو بال فایور درجه یک
List of the comments:
No comments have been posted yet.
Vote:

Give your advice about this item:

Username: