لحاف کرسی پدیده2021

te
لحاف کرسی صنعتی لایه ورقه ای لایکوسبک و راحت حمل و جمع آوری راحت
  • Description
  • Specifications
  • Comment
  • Post a comment

لحاف کرسی صنعتی
لایه ورقه ای لایکو
سبک و راحت

حمل و جمع آوری راحت

Specifications

برای حالت نشسته 6 نفر و برای خواب 4 نفر
پارچه زربافت یزد
پارچه ملحفه ای 240 گرم
چرخدوزی شده
3*3
4کیلو500 گرم
لایه لایکو ورقه ای
List of the comments:
No comments have been posted yet.
Vote:

Give your advice about this item:

Username: