لباس گان خلبانی آبگریز

photo_2020-04-13_13-14-05
✅پارچه آبگریز✅تن پوش آسان و سریع ✅به خاطر بسته بندی درخلاء کم جا و سبک✅سبک وجاگیری کم✅خنک و گردش هوا✅استریل با  uv و گاز اوزن✅به شرط ضدعفونی،چند بار مصرف ...Read more
30,000 تومان each


10 items in stock
Add to cart Add to wishlist
  • Description
  • Comment
  • Post a comment

✅پارچه آبگریز

✅تن پوش آسان و سریع
 
✅به خاطر بسته بندی درخلاء کم جا و سبک

✅سبک وجاگیری کم

✅خنک و گردش هوا

✅استریل با  uv و گاز اوزن

✅به شرط ضدعفونی،چند بار مصرف

List of the comments:
No comments have been posted yet.
Vote:

Give your advice about this item:

Username: