پشم مرینوس

پشم مرینوس

این نوع پشم مانند بسیاری از پشم ها ،حاوب لانولین (که دارای خواص ضدباکتریی می باشد) است.
مانند پنبه، پشم توانایی جذب آب تا 3/1 از وزن خود را دارد.امابرخلاف پنبه ،پشم موجب حفظ گرما زمانی که خیس است می شوددرنتیجه به استفاده کنندگان برای جلوگیری از هیپودرمی پس از تمرینات شدید (صعود) و یا حوادث آب و هوا کمک می کند.
پشم در تنظیم درجه حرارت بدن عالی است.
پشم مرینوس یکی از نرم ترین نوع پشم در دسترس است با توجه به الیاف ظریف و مقیاس های کوچکتر آن پشم مرینوس از گوسفنداسترلیایی تهیه شده که از محاسن ان می توان به خاصیت کاهش درد ،گرفتن الکریسته ساکن بدن و امواج رادیویی اشاره کرد.
برخلاف پشم محلی بونمی دهد و تمام خاصیت های طبی را دارد.
پشم بهترین ماده عایق است و از تلف شدن حرارت بدن جلوگیری می کندو مانع نفوذ هوای گرم به بدن می شود باتوجه به همین خصوصیت است که پشم درمحافظت بدن از گرمای استوائی و تابش خورشید ودر زمستان در مقابل باد های سرد زمستان بسیارخوب عمل می کند.
پشم درمقایسه با سایر الیاف سبک است و پشم غیر قابل اشتعال است،مگر اینکه مستقیما درمعرض آتش قراربگیرد.
پشم بسیار قابل ارتجاع است می تواند 30درصد از حد نرمال درازتر بشود و هنوز شکل ظاهری خود راحفظ نماید.


چاپ